İnstagram Filtresinden Depresyon Okumak

Sadece mutlu anları değil; ilgiye ihtiyacımız olan anları da paylaştığımız bir arena oldu sosyal medya. Çok uzun yazıların, analizlerin yer olmadığı ve daha çok göze hitap edeni ise instagram hiç şüphesiz.

Instagramla ilgili son yapılan bir araştırma ise machine learning tekniği ile kullanıcıların uyguladığı filtrelerden kişinin modunun anlaşılacağını ortaya koydu.

Yapılan son bir araştırmada, instagram kullanıcıları olan 166 kişiye Beck Depresyon ölçeği uygulandı. Böylece kişileri depresif ve sağlıklı (daha önce depresyon geçmişi olmayan) gruba ayırabildi.Bu kişilerin kullanıcı adlarından hesaplarını taratıp fotoğrafları toplandı. Tarama sonunda toplamda bu 166 kişiden 43,950 tane fotoğraf elde edildi. Toplanan bu fotoğrafların kontrast, renk doyumu, renk tonu, parlaklığı, fotoğrafta kaç yüz olduğu, aldığı yorum ve beğeni sayısı gibi özelliklerini algoritmaya eklenip arastırmaya başlandı. Bu bilgilerle depresif olanlarla olmayan kullanıcıların kullandıkları fotoğraflar arasındaki farka bakıldı(yukarıda saydığım özelliklerden yola cıkarak).

Depresif ve depresif olmayan iki grup arasında öne çıkan sonuçlar:

  • Depresif olan instagram kullanıcılar depresif olmayanlara göre mavi, gri ve koyu renkleri tercih ediyor.
  • Kullanan filtrelere gelince depresif kullanıcılar “Inkwell”I kullanırken mutlu olanlar ise “Valencia” filtrelerini daha çok kullanmış (bakınız: aşağıdaki figür 1)

Figür 1: Kırmızı renkli filtreler sağlıklı kullanıcılar tarafından tercih edilen filtrelerken mavi bölüm ise depresif kullanıcılar tarafından tercih edilen filtrelerin listesi.  Figüre göre depresif kullanıcılar “Inkwell”I kullanırken mutlu olanlar ise “Valencia” filtrelerini daha çok kullanmış.

Önemli bir nokta da araştırmacıların belirttiği gibi insanlar filtreleri kullanırken kendilerinin depresif olduğundan da haberdar değil.  Aslında depresif insanların pozitif yüzlere daha az tepki verip negatif obje ve/veya yüzler için algıda seçiciliği olduğu düşünülürse gri, karanlık renkleri fark etmeden kullanmış olmaları beklenir.

Çalışma sonucunda algoritmalar fotoğraf özelliklerini kullanarak klinik teşhislerle örtüşen sonuca varıp depresif hastaları teşhis edebildi. Gelecekte yapay zeka, algoritmalar ve sosyal medyada ‘sosyalleşebilen’ yalnız toplum üçgeninde önemli bir çalışma olarak da düşünebilinir.

Not: Inkwell (ustteki) ve Valencia(alttaki) filtrelerini aynı fotoğrafa uyguladım örnek için.

Kaynak:

Reece, A. G., & Danforth, C. M. (2017). Instagram photos reveal predictive markers of depression. EPJ Data Science, 6(1), 15. Bağlantı için: https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1608/1608.03282.pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s