Dr. Özdem is a Cognitive Psychologist with a Ph.D. from Vrije Universiteit Brussel in Brussels, MS from Ludwig-Maximilian University of Munich and BA from Bilkent University.

With her background in cognitive psychology, she aims increasing awareness on how to use our brain and cognition to adapt its functions for better stress-control and motivation.

In order to find the topics she counsels, please check the consultancy part on the website.


Bilişsel Psikolog olan Dr. Özdem, doktorasını Brüksel’deki Vrije Universiteit Brussel’de, yüksek lisansını Münih’teki Ludwig-Maximilian Munich Üniversitesi’nde ve lisansını da Ankara’daki Bilkent Universitesi’nde yapmıştır.

Bilişsel Psikoloji alanında aldığı eğitimle, Dr. Özdem özellikle motivasyon ve stres konularında beyin ve bilişsel yetimizin farkındalığının artmasını amaçlıyor.

Kendisinin danışmanlık verdiği konular için lütfen danışmanlık sekmesine göz atınız.